Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2024 rok
Nr aktu prawnego
Nr 17/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/528/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Ryn oraz określenia sezonu kąpielowego.
Nr aktu prawnego
LXVIII/528/24
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/527/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na rok 2024.”
Nr aktu prawnego
LXVIII/527/24
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/526/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/446/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
LXVIII/526/24
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/525/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVIII/525/24
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/540/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032.
Nr aktu prawnego
LXVIII/524/24
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/523/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXVIII/523/24
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/522/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, B, C, D
Nr aktu prawnego
LXVIII/522/24
Status
Zmieniony
Lp: 89
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical
Nr aktu prawnego
Uchwała nr LX/450/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn, ul. Świerkowa
Nr aktu prawnego
Uchwała nr LVI/435/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji