Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4241
Data podjęcia
2004-02-07
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/106/04 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 7 lutego 2004 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Knisie.
Nr aktu prawnego
XIII/106/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4242
Data podjęcia
2004-02-07
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/105/04 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 7 lutego 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 77/2 w Knisie.
Nr aktu prawnego
XIII/105/04
Status
Obowiązujący
Lp: 4243
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/104/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2004.
Nr aktu prawnego
XII/104/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4244
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/103/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie ustalenia wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego 2003, określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XII/103/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4245
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/102/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2003 r.
Nr aktu prawnego
XII/102/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4246
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/101/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn dotyczącego obrębu części wsi Prażmowo
Nr aktu prawnego
XII/101/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4247
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/100/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/172/2000 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2000r.
Nr aktu prawnego
XII/100/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4248
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/99/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół i placówek oświatowych, nie będących nauczycielami na terenie miasta i gminy Ryn
Nr aktu prawnego
XII/99/03
Status
Uchylony
Lp: 4249
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/98/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Świerczewskiego w Rynie.
Nr aktu prawnego
XII/98/03
Status
Obowiązujący
Lp: 4250
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/97/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.zmieniająca uchwałę Nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XII/97/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji