Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2231
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 132/2014
Status
Uchylony
Lp: 2232
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022.
Nr aktu prawnego
Nr 131/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2233
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Dyrektora Ryńskiego Centrum Kultury
Nr aktu prawnego
Nr 130/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2234
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie nieruchomości w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 129/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2235
Data podjęcia
2014-12-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
Nr aktu prawnego
Nr 128/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2236
Data podjęcia
2014-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim w Rynie”
Nr aktu prawnego
Nr 127/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2237
Data podjęcia
2014-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz program działania Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 126/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2238
Data podjęcia
2014-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie nr 104 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 12 grudnia 2012 r. i nr 67 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej i celowej przyznanej z budżetu Gminy Ryn dla samorządowych instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
Nr 125/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2239
Data podjęcia
2014-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia działki gminnej o nr: 199/5, 199/8, 199/9 w Ławkach.
Nr aktu prawnego
Nr 124/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2240
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1/153 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 123/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji