Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2191
Data podjęcia
2015-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 150/4 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 41/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2192
Data podjęcia
2015-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2014 rok.
Nr aktu prawnego
Nr 40/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2193
Data podjęcia
2015-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 150/5 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 39/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2194
Data podjęcia
2015-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad do opracowania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Ryn w roku szkolnym 2015/2016
Nr aktu prawnego
Nr 38/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2195
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tros w sprawie podziału sołectwa.
Nr aktu prawnego
Nr 37/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2196
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa KNIS w sprawie podziału sołectwa.
Nr aktu prawnego
Nr 36/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2197
Data podjęcia
2015-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, ogólnych zasad /polityki/ rachunkowości oraz Planu Kont do realizacji operacji pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rybical – Mrówki, Ryn ul. Polna i ul. Zamiejska, gmina Ryn” w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Nr aktu prawnego
Nr 35/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2198
Data podjęcia
2015-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości rolnej oznaczonej nr 57/1 w obrębie miasta Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 34/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2199
Data podjęcia
2015-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości nr 7/29 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 33/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2200
Data podjęcia
2015-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia części działek nr 209/53, nr 21/11, nr 172/6, nr 73/1, nr 119/5, nr 211 i nr 31/28w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 32/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji