Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2171
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2015 r.
Nr aktu prawnego
VII/48/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2172
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2015-2020.
Nr aktu prawnego
VII/47/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2173
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Giżyckim.
Nr aktu prawnego
VII/46/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2174
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Giżycko.
Nr aktu prawnego
VII/45/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2175
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budowli lub ich części wchodzących w skład infrastruktury "ostatniej mili" oraz zajętych pod nie gruntów.
Nr aktu prawnego
VII/44/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2176
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Ryn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie infrastruktury „ ostatniej mili”.
Nr aktu prawnego
VII/43/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2177
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 16 marca 2005r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
VII/42/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2178
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 138/42 w Rynie.
Nr aktu prawnego
VII/41/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2179
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 138/40 w Rynie.
Nr aktu prawnego
VII/40/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2180
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
VII/39/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji