Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2161
Data podjęcia
2015-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Olsztynie części działek w Rynie, Skopie i Monetkach.
Nr aktu prawnego
Nr 52/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2162
Data podjęcia
2015-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
Nr aktu prawnego
Nr 51/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2163
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Głąbowo.
Nr aktu prawnego
VII/56/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2164
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podziału Sołectwa Knis i utworzenia dwóch odrębnych Sołectw.
Nr aktu prawnego
VII/55/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2165
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Canki.
Nr aktu prawnego
VII/54/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2166
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podziału Sołectwa Tros i utworzenia dwóch odrębnych Sołectw.
Nr aktu prawnego
VII/53/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2167
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu „ Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow ”.
Nr aktu prawnego
VII/52/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2168
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/249/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
VII/51/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2169
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/248/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2013-2020”.
Nr aktu prawnego
VII/50/15
Status
Uchylony
Lp: 2170
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
2015
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn na działkach o numerach geodezyjnych 89, 92/9, 92/10, 92/11,92/13, 95/2 i 87/10 o łącznej powierzchni około 21,74 ha
Nr aktu prawnego
VII/49/15
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji