Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/515/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Prażmowo.
Nr aktu prawnego
LXVII/515/24
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/514/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w drodze rokowań.
Nr aktu prawnego
LXVII/514/24
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/513/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 130007N dr. Pow. Nr 1728 N – Grzybowo na terenie Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
LXVII/513/24
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/512/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie chodnika w miejscowości Prażmowo od km około 12+290 do km około 13+656 - opracowanie dokumentacji projektowej”.
Nr aktu prawnego
LXVII/512/24
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/511/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryn na nieruchomość należącą do Spółki z o.o., położonych w obrębie miasto Ryn, gm. Ryn.
Nr aktu prawnego
LXVII/511/24
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/510/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXVII/510/24
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaniechania inwestycji z lat 2017-2018.
Nr aktu prawnego
Nr 07/12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe.
Nr aktu prawnego
Nr 06/12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Nr 05/12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVI/509/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXVI/509/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji