Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2006-06-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Prażmowo działki o nr ewidencyjnych 251/28 – 251/48 i 251/12 – 251/16
Nr aktu prawnego
Uchwała nr XXXV/289/06
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2005-05-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szymonka – Krauze w obrębie geodezyjnym Szymonka
Nr aktu prawnego
Uchwała nr XXV/213/05
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2005-05-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Rybical - teren „A” – działki nr 164/; 164/1; 163/6; 163/3; 163/8; 69/2; 163/13; 163/14 Teren „B” – działki nr 44/1; 44/2; 43; 46/2; 46/3
Nr aktu prawnego
Uchwała nr XXV/211/05
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2003-07-12
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Prażmowo na działkach o nr ewidencyjnych 146, 154, 155
Nr aktu prawnego
Uchwała nr VIII/61/03
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2003-02-22
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej w obrębie geodezyjnym Rybical „Skorupki – Owczarnia II”
Nr aktu prawnego
Uchwała nr IV/27/03
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2002-03-18
Grupa tematyczna
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej, obręb Rybical (Skorupki – Owczarnia I), dz. Nr ewid. 125/1 i 118/7
Nr aktu prawnego
Uchwała nr XXXVIII/271/02
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
Nr aktu prawnego
Nr 16/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
Nr 15/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nr aktu prawnego
Nr 09/12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
Nr aktu prawnego
Nr 08/12/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji