ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia na parterze budynku przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 2/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 76/9 i nr 209/53 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 1/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/369/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rybical – Skorupki plaża
Nr aktu prawnego
XLV/369/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/368/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Prażmowo
Nr aktu prawnego
XLV/368/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/367/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Domu Pogrzebowego w Rynie
Nr aktu prawnego
XLV/367/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/366/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.
Nr aktu prawnego
XLV/366/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/365/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLV/365/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/364/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/306/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
XLV/364/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/363/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Ratuszowej 45A w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
XLV/363/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/362/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym nr 168/2 w Rynie.
Nr aktu prawnego
XLV/362/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji