Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4001
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 145/3 i 174 w obrębie Słabowo.
Nr aktu prawnego
IV/26/07
Status
Obowiązujący
Lp: 4002
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie miasta Ryn.
Nr aktu prawnego
IV/25/07
Status
Obowiązujący
Lp: 4003
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/182/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nr aktu prawnego
IV/24/07
Status
Obowiązujący
Lp: 4004
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Nr aktu prawnego
IV/23/07
Status
Obowiązujący
Lp: 4005
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 styczenia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rynie na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
IV/22/07
Status
Obowiązujący
Lp: 4006
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Rynie na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
IV/21/07
Status
Obowiązujący
Lp: 4007
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
III/20/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4008
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.
Nr aktu prawnego
III/19/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4009
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z przynależnym gruntem.
Nr aktu prawnego
III/18/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4010
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Nr aktu prawnego
III/17/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji