Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2024 rok
Nr aktu prawnego
Nr 06/02/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe.
Nr aktu prawnego
Nr 05/02/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku.
Nr aktu prawnego
Nr 04/02/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 90/24, nr 1/193, nr 211 i nr 172/6 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 03/02/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki
Nr aktu prawnego
Nr 02/02/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej na okoliczność zmian sołtysów w sołectwach Gminy Ryn w 2024 roku
Nr aktu prawnego
Nr 01/02/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2024 rok
Nr aktu prawnego
Nr 17/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/528/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Ryn oraz określenia sezonu kąpielowego.
Nr aktu prawnego
LXVIII/528/24
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/527/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na rok 2024.”
Nr aktu prawnego
LXVIII/527/24
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/526/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/446/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
LXVIII/526/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji