ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4011
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2007”.
Nr aktu prawnego
III/16/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4012
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
Nr aktu prawnego
III/15/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4013
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Ryn na rok 2007.
Nr aktu prawnego
III/14/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4014
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
II/13/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4015
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.
Nr aktu prawnego
II/12/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4016
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia części obszaru położonego na terenie gminy Ryn – obszarem specjalnej ochrony - w ramach programu Natura 2000.
Nr aktu prawnego
II/11/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4017
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w 2007 roku.
Nr aktu prawnego
II/10/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4018
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Ryn, zasad ustalania i poboru, terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
II/9/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4019
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
II/8/06
Status
Obowiązujący
Lp: 4020
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
Nr aktu prawnego
II/7/06
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji