ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3811
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/101/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn dotyczącego obrębu części wsi Prażmowo
Nr aktu prawnego
XII/101/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3812
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/100/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/172/2000 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2000r.
Nr aktu prawnego
XII/100/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3813
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/99/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół i placówek oświatowych, nie będących nauczycielami na terenie miasta i gminy Ryn
Nr aktu prawnego
XII/99/03
Status
Uchylony
Lp: 3814
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/98/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Świerczewskiego w Rynie.
Nr aktu prawnego
XII/98/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3815
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/97/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.zmieniająca uchwałę Nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XII/97/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3816
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/96/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie ustalenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z przynależnym gruntem.
Nr aktu prawnego
XII/96/03
Status
Uchylony
Lp: 3817
Data podjęcia
2003-12-11
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/95/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 11 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2003 r.
Nr aktu prawnego
XI/95/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3818
Data podjęcia
2003-12-11
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XI/94/03
Status
Uchylony
Lp: 3819
Data podjęcia
2003-12-11
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/93/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
XI/93/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3820
Data podjęcia
2003-12-11
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/92/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Ryn, zasad ustalania i poboru, terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XI/92/03
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji