ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3801
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/80/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od kierowania na drogę sądową powództwa o stwierdzenie nieważności umowy przeniesienia własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
X/80/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3802
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/79/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r.w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn uprawnienia o stosowaniu ich wysokości.
Nr aktu prawnego
X/79/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3803
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/78/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r.w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz ich obwodów na terenie gminy Ryn
Nr aktu prawnego
X/78/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3804
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/77/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r.w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości szkolnych.
Nr aktu prawnego
X/77/03
Status
Zmieniony
Lp: 3805
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/76/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r.w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości ze strażnicą w Rynie.
Nr aktu prawnego
X/76/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3806
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/75/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r.w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Ryn
Nr aktu prawnego
X/75/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3807
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
X/74/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3808
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/73/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku
Nr aktu prawnego
X/73/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3809
Data podjęcia
2003-09-12
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/72/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników kadencji 2004-2007 Sądu Rejonowego w Giżycku – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Nr aktu prawnego
IX/72/03
Status
Obowiązujący
Lp: 3810
Data podjęcia
2003-09-12
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/71/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Grzybowie obręb Kronowo.
Nr aktu prawnego
IX/71/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji