ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-14 12:59:54 przez Natalia Bitowt

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R y n
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka oznaczona nr 168/2 o pow. 0,1466 ha, położona w obrębie miasto Ryn, gm. Ryn, przy ul. Kościuszki, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00016916/4. W ewidencji gruntów działka nr 168/2 opisana jest jako tereny mieszkaniowe (B) oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn działka oznaczona nr 168/2 przeznaczona jest pod tereny zabudowy o charakterze śródmiejskim, przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych /7.MN(U)a/.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. 
Cena nieruchomości wynosi 74.613,00 zł brutto.
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art.
34 ust. 1 pkt. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy. Działka nr 168/2 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 168/1.
  • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14 listopada 2023 r. do
05 grudnia 2023 r.
  • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
Ryn, dnia 2023-11-14
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 
« powrót do poprzedniej strony