ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-19 14:28:02 przez Katarzyna Jasionowska

Akapit nr - brak tytułu

                                                                      OBWIESZCZENIE
                                                             Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                                                 z dnia 19 września 2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Stara Rudówka przyjętego uchwałą Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 27.04.2011r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Stara Rudówka
na dzień  10 października  2023r.
  I termin zebrania godz.17:30
 II termin zebrania godz.17:45
- miejsce zebrania -  przy posesji nr 8a
 
                                                                  
Porządek Zebrania Wiejskiego :           
 
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła
« powrót do poprzedniej strony