ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-27 07:40:54 przez Natalia Bitowt

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn:
  1. lokal o pow. użyt. 22,72 m² składający się z 1 pomieszczenia /pomieszczenie magazynowe/, znajdujący się w piwnicach budynku przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie, położonym na działce oznaczonej nr 77/2 o pow. 0,2766 ha, opisanej w księdze wieczystej nr 27223.
Okres użyczenia – 3 lata.
Cel użyczenia – składowe.
            Wysokość czynszu użyczenia miesięcznie – nie dotyczy.
1)  Wykaz lokali przeznaczonych do użyczenia wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 26 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r.
2)   Użyczenie lokalu nastąpi w trybie bezprzetargowym.
3)   Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 26.01.2023 r.                                                                                          
Burmistrz
Jarosław Filipek
 
« powrót do poprzedniej strony