ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-24 11:18:25 przez Natalia Bitowt

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. lokal mieszkalny nr 13 w budynku wielorodzinnym przy ul. Plac Wolności 7 /I piętro/ o pow. użyt. 48,46 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 7,76 m2 oraz sprzedażą 35/1000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 31/3 o pow. 598 m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016013/4.
Cena nieruchomości wynosi 128.783,00 zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. Plac Wolności 7 w Rynie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest jako teren o charakterze śródmiejskim, przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych /3.MW/Ua/.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 24 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 r.
  • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
Ryn, dnia 24.01.2023 r.                                                                                    
« powrót do poprzedniej strony