ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-23 11:38:48 przez Natalia Bitowt

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki /poddasze użytkowe/ o pow. użyt. 46,90 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow.  4,50 m2 oraz sprzedażą 514/4182 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 171/3 o pow. 664 m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00036956/2.
Cena nieruchomości wynosi 130.000,00 zł + 23% podatek VAT.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. T. Kościuszki 18 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod tereny zabudowy o charakterze śródmiejskim, przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych /7.MW(U)a/.
 
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o
nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie
zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23.11.2022 r. do 14.12.2022r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się   
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
Ryn, dnia 23.11.2022 r.                                                                                  
« powrót do poprzedniej strony