ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

BŚ.6220.1-2.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 20.02.2020 r.
 
 
Znak: BŚ.6220.1-2.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w związku z art. 61§ 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
o wszczęciu, na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o. o. z siedzibą ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Rozbudowie pomostu stałego brzegowego i budowa pomostu pływającego na jeziorze Ryńskim w miejscowości Ryn. ”
 
Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postepowania i mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz w miejscowościach gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie.
 
 
/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filip
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-20 14:00:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-20 14:06:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04 07:48:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.3-2.2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.12.2019 r.
 
 
Znak: BŚ.6220.3-2.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ).
 
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
o wszczęciu, na wniosek Green Park X Sp. z o. o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie fermy fotowoltaicznej o mocy 10 MW i powierzchnią zabudowy do 11 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 229/2, 230/7
w miejscowości Ryn, gmina Ryn. ”
Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postepowania i mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz w miejscowościach gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 12:01:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Banul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 12:02:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-10 10:05:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.2-2.2019 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 26.11.2019 r.
 
 
Znak: BŚ.6220.2-2.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ).
 
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
o wszczęciu, na wniosek Pana Kamila Szymborskiego, pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowie drogi powiatowej Nr 1622N, granica powiatu (Wyszembork) – Słabowo.”
 
Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Giżycku z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postepowania i mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz w miejscowościach gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-26 12:27:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Banul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-26 12:36:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-19 08:00:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja BŚ.6220.11.2018-2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 02.10.2019 r.
 
 
Obwieszczenie
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zawiadamia, że dnia 02.10.2019 r. została wydana decyzja znak: BŚ.6220.11.2018-2019 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
 
 
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,  ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 128),  tel. 87 429-39-79.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostepnienie na stronie internetowej BIP UMiG Ryn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn i miejscowości Tros.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-02 11:14:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Banul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-02 11:36:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Banul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-03 09:45:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.1.2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 17.01.2019 r.
BŚ.6220.1.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
       Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z dnia 31.10.2018 r.) 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zawiadamia
 
o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowa 80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Kołodziejczyk, ul. Legendy 3 m 95, 01-361 Warszawa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
 
„ Poglębieniu wylotów kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych:
 
Część IV – Pogłębienie szlaku żeglownego w rejonie jeziora Szymon od kanału Mioduńskiego do kanału Szymoneckiego, na działce ew. 1 (jezioro Szymon), obręb Szymonka, gmina Ryn.
 
Część V – Poglębienie szlaku żeglownego w rejonie jeziora Tałtowisko przy połączeniu z kanałem Grunwaldzkim, na działce nr ew. 1 (jezioro Tałtowisko) obręb Ławki, gmina Ryn
 
W ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III- remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin.”
 
Strony mogą zapoznać się z kartą informacyjną przedsięwzięcia i zgromadzoną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (informacja w pok. Nr 108) w godzinach 7.00-15.00 w terminie 30 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Natalia Banul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Banul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-17 10:12:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-17 10:12:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17 10:12:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksander Szczepański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksander Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-27 08:35:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-27 08:36:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-05 14:35:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.2.2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.71 ust.2 pkt2 , art.75 ust.1 pkt4 i art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Jarosławy Michnicz, Biuro Inżynierii Sanitarnej , ul. Koszarowa 27, 11-500 Giżycko z dnia 22.04.2015 r. o wydanie Gminie Ryn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksander Szczepański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksander Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-26 12:02:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-26 12:11:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-26 14:12:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.3.2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Futura Sp. z o.o., ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-24 12:01:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-24 12:06:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-24 14:06:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.8.2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

       Na podstawie art.71 ust.2 pkt2 , art.75 ust.1 pkt4 i art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Stefan Klejster Pracownia Projektowa i Nadzoru, ul. Stokrotkowa 3, 87-800 Włocławek  z dnia 03.07.2014 r. o wydanie Gminie Ryn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-22 13:36:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-22 13:38:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-22 15:40:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.4.2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

       Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora- MARKROL Sp. z o.o. Głąbowo 1, 11-520 Ryn i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-22 11:04:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-22 11:13:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-22 13:13:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji