ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

BŚ.6220.11.2018/2022 obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                      Ryn, 02.03.2022 r.
BŚ.6220.11.2018/2022
OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,
zawiadamia
Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie sześciu budynków inwentarskich – kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 6/95 i 6/96 w miejscowości Tros, gmina Ryn”
 
Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 maja 2022 r.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 k.p.a jest konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.60.54.2021 z dnia 13 stycznia 2022 r. (data wpływu: 18.01.2022 r.)
W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji obwieszczenia.
Pouczenie
Zgodnie z art. 36 § 1 kpa  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.
 
Otrzymują:
 
  1. Pełnomocnik Inwestora.
  2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-02 10:05:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-02 10:17:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-02 13:52:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„ Przebudowa drogi gminnej Nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-11 13:22:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-11 13:47:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 13:04:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1006 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„ Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N w miejscowości Słabowo, gmina Ryn.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-11 13:21:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-11 13:45:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 13:05:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„ Rozbudowa biogazowni rolniczej w miejscowości Głąbowo na działkach o nr geod. 256/4 i 270/6, obręb Knis, gmina Ryn.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-10 11:57:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-10 11:57:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 12:01:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„ Budowa portu na stałe cumowanie 9 jednostek pływających dużych oraz 9 jednostek pływających małych oraz czasowe cumowanie 3 jednostek pływających dużych na działce nr ewid. 262 - Jezioro Jagodne, z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przyległych dz. nr ewid. 303/7-11 oraz fragment dz. 303/3 w miejscowości Prażmowo „

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-07 07:18:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-07 07:20:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-24 09:48:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.1-3.2021 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 15.03.2021 r.
 
Znak: BŚ.6220.1-3.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –SPP Energy Polska Sp. z o. o.  Projekt 11 Spółka Komandytowa  z siedzibą Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego, przedstawiciela firmy EKO-PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 42,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Sterławki Wielkie – dz. nr  228/5, 130/19, obręb Kronowo - 134/7, na terenie Gminy Ryn.””
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.
Ponadto nadmieniam, że w dniu 11 marca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 15.03.2021 r.
Zastępca Burmistrza
Monika Chyła

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-15 10:48:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-15 10:52:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18 12:02:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.5-6.2020 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 07.12.2020 r.
 
Znak: BŚ.6220.5-6.2020
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Kostro zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN125 PN 6,3 MPa (MOP 5,5 MPa), na terenie działki nr ewid. 230/12 obręb Miasto Ryn, gmina Ryn”
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)   nie zalicza się  do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.
Ponadto nadmieniam, że w dniu 07 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
 
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Ryn
 
Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-11 10:50:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-11 10:53:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11 10:53:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1052 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.4-2.2020 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 10.09.2020 r.
 
Znak: BŚ.6220.4-2.2020
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Pana Marcina Górskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej z systemem odprowadzania wody z myjni poprzez separator oraz przepompownię na terenie działki o numerze ewidencyjnym 90/22, obręb Miasto Ryn, gmina Ryn.
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)   nie zalicza się  do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.
Ponadto nadmieniam, że w dniu 10 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Data publicznego ogłoszenia: 10 września 2020r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-10 14:22:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-10 14:25:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11 10:38:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
900 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.3-2.2020 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 17.08.2020 r.
 
 
Znak: BŚ.6220.3-2.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz w związku z art. 61§ 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
o wszczęciu, na wniosek Pana Marcelego Bojarskiego, zam. Sterławki Wielkie 85, 11-520 Ryn, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„ Remoncie, rozbudowie i przebudowie istniejącego obiektu – kurnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. ”
 
Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postepowania i mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-17 13:47:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-17 13:49:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11 10:36:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.2-2.2020 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 28.05.2020 r.
 
 
Znak: BŚ.6220.2-2.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz w związku z art. 61§ 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
o wszczęciu, na wniosek Jezierski Business Park Sp. j. z siedzibą Aleja Jana Pawła II 49B, 05-250 Radzymin, , postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz z doziemnymi instalacjami, dojściami, dojazdami, parkingami i plażą.”
 
Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Giżycku z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postepowania i mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-28 13:42:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-28 13:51:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-05 11:20:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji