ˆ

Wykazy / przetargi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 10:21:40 przez Natalia Bitowt

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.,poz.1899 ze zm./ p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 7/32 o pow. 1042 m², położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /24.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 56.226,00 zł + 23% podatku VAT.
2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 7/36 o pow. 409 m², położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /24.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 23.540,00 zł + 23% podatku VAT. 
3. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 7/37 o pow. 1008 m², położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 54.392,00 zł + 23% podatku VAT. 
4. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 7/38 o pow. 1003 m², położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 54.122,00 zł + 23% podatku VAT. 
5. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 7/39 o pow. 1243 m², położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 67.072,00 zł + 23% podatku VAT.    
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
   ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków
   o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną
    zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23 września 2022 r. do 14            
   października 2022 r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w
   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia
   /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 2022-09-23                                                                                                          
Burmistrz
Jarosław Filipek
« powrót do poprzedniej strony