ˆ

Wykazy / przetargi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-21 08:50:46 przez Natalia Bitowt

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o łącznej pow. 54 m² /3x18m²/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej
nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr    OL1G/00027227/2. Cel dzierżawy – garaże.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
2. działka gruntu o pow. 260 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 181/19, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
Cel dzierżawy – ogród.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
3. działka gruntu o łącznej pow. 54 m² /3x18m²/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej
nr 5/13, położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr    OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy – garaże.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
4. działka gruntu o pow. 15 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 7/15, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr    OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy – garaże.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
5. działka gruntu o pow. 400 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 119/7, położona przy ul. Krzywej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
Cel dzierżawy – ogród.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
6. działka gruntu o pow. 530 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr    OL1G/00022643/4. Cel dzierżawy – cele składowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,80 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
 
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2022 r. do 11 października 2022 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 20.09.2022 r.
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 
« powrót do poprzedniej strony