ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Planowanie przestrzenne

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRZEBIEG PROCEDUR
przy załatwianiu spraw przez Referenta na stanowisku pracy
ds „Zagospodarowania przestrzennego” Paulina Żmijewska

Na stanowisku są realizowane zadania związane z :
 
1. koordynacją i prowadzeniem prac związanych z opracowywaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy”
2. koordynacją i prowadzeniem prac związanych z opracowywaniem „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”
3. przygotowanie projektów zmian w „Studium” i „Planach”
4. prowadzenie spraw związanych z zabytkami Miasta i Gminy tj;
- rejestracji zabytków
- współpraca z Konserwatorem Zabytków
5. organizacja i prowadzenie prac Miejsko -Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem;
a - decyzji o warunkach zabudowy
b – decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
c - zaświadczeń o przeznaczeniu działek
d – przeniesienia decyzji
7. przygotowanie i prowadzeniem spraw przeglądów budynków i lokali Gminnych
- budowlanych
- kominiarskich
- elektrycznych
- gazowych
8. zlecanie remontów budynków i lokali Gminnych oraz nadzór nad przebiegiem remontów i
i ich rozliczanie
9. współpraca z PGKiM w zakresie remontów
10. przygotowanie przetargów oraz zapytań o cenę
- remontów
- przeglądów
- opracowywania „Studium” i „Planów”
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego
11. udział w komisjach doraźnych powołanych przez Burmistrz
12. udział w komisjach przetargowych
13. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
14. współpraca z poszczególnymi stanowiskami UMiG

Uwaga:

Szczegółowego opracowania wymaga pkt.6

ad. 6a/ - decyzja o warunkach zabudowy
=========================
- druk wniosku do pobrania w pok. nr 39 lub na stronie BIP -załączniki;
1. mapa zasadnicza (2 egzemplarze) w skali 1:1000 z naniesionymi granicami terenu
objętego wnioskiem aktualną (co najmniej z sprzed 3 miesięcy z tzw. czerwona
pieczątką geodezji)
2. wypis z rejestru gruntów pełny dla terenu objętego wnioskiem, skrócony dla obszaru
oddziaływania (wykaz działek sąsiednich)
3. szkic zagospodarowania terenu na jednym z egzemplarzy mapy zasadniczej
4. dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego na terenie tutejszej
Gminy powyżej średniej wielkości gospodarstwa w Gminie ( w przypadku
występowania o wydanie decyzji dla zagrody rolnej)
- w przypadku wniosku obejmującego więcej budowli niż budynek mieszkalny należy wnieść
opłatę skarbową w wysokości 107 zł.
- ze względu na procedury (wszczęcie postępowania, zawiadomienie właścicieli działek
sąsiednich opracowanie projektu decyzji, uzgodnienie decyzji z właściwymi organami)
czas wydania decyzji (pozytywne lub negatywnej) wynosi od 4 do 6-7 tygodni.
- w przypadku decyzji negatywnej jest w decyzji pouczenie o odwołaniu do SKO

ad. 6b/ - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
===========================================
- druk wniosku do pobrania w pok. nr 39 lub na stronie BIP -załączniki;
1. mapa zasadnicza/ kastralnej (3 egzemplarze) w skali 1:500, 1:1000, 1;2000 z
naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem aktualną (co najmniej z sprzed 3
miesięcy z tzw. czerwona pieczątką geodezji)
2. wypis z rejestru gruntów pełny dla terenu objętego wnioskiem, skrócony dla obszaru
oddziaływania (wykaz działek sąsiednich)
3. szkic zagospodarowania terenu na jednym z egzemplarzy mapy zasadniczej
4. raport o oddziaływaniu na środowisko ( wymóg określa legenda wniosku)
- wnieść opłaty skarbowe:
-opłatę skarbową w wysokości 107 zł. za wniosek
-opłatę skarbową w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo
- ze względu na procedury (wszczęcie postępowania, zawiadomienie właścicieli
działek sąsiednich opracowanie projektu decyzji, uzgodnienie decyzji z właściwymi
organami) czas wydania decyzji (pozytywne lub negatywnej) wynosi od 4 do 6-7 tygodni.
- w przypadku decyzji negatywnej jest w decyzji pouczenie o odwołaniu do SKO

ad. 6c/ - zaświadczeń o przeznaczeniu działek
============================
- druk wniosku do pobrania w pok. nr 39 lub na stronie BIP
- wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
- zaświadczenie wydaje się od ręki

ad. 6d/ - przeniesienia decyzji
=================
W celu przeniesienia (przepisania decyzji) petent:
- składa wniosek
- załącza odpis aktu notarialnego o zakupie (przepisaniu) działki
- wnieść opłatę skarbową w wysokości 56 zł
- zaświadczenie wydaje się od ręki
 
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Miasta i Gminy Ryn
 
http://ryn.e-mapa.net/ (z górnego menu należy wybrać dzewko warstw, a nastepnie zazanczyć warstwę z ikoną MZPN - Zagospodarowanie przestrzenne)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-25 08:24:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-25 08:24:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18 14:08:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »