ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgromadzenie publiczne przy parkingu Zajazd pod Kasztanami, ul. Partyzantów 5 w Rynie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że od dniu 20 marca 2024 roku od godz. 12:00 odbędzie się zgromadzenie publiczne w miejscowości Ryn, ul. Partyzantów 5 przy parkingu Zajazd pod Kasztanami w Rynie .
Zgromadzenie potrwa w okresie 30 dni.
 
 
 
                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
                                                                                  Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Ptaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-12 14:13:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-12 14:13:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-12 14:13:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6733.7.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn dnia, 07.03.2023 r.
 
Nasz znak: B/B.6733.7.2023
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
p o s t a n a w i a
 
podjąć zawieszone Postanowieniem z dnia 11.09.2023 r. B/B 6733.7.2023, postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Łukasza Borsuka działającego w imieniu Gminy Ryn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie chodnika, na działkach o nr ewidencyjnych 310, 164 i 162, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
 
U z a s a d n i e n i e
 
            W dnia 29 czerwca 2023 r., do Urzędu Miasta i Gminy w Rynie wpłynął wniosek złożony przez Pana Łukasza Borsuka działającego w imieniu Gminy Ryn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie chodnika, na działkach o nr ewidencyjnych 310, 164 i 162, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
Obwieszczeniem z dnia 05.07.2023 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Dnia 07.09.2023 r., Pan Łukasz Borsuk złożył wniosek w sprawie zawieszenia w/w postępowania do czasu uzgodnienia koncepcji projektowej.
Następnie 05.03.2024 r., Pan Łukasz Borsuk złożył wniosek o podjęciu, w/w postępowania, w związku z tym, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 97 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postepowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Z uwagi na powyższe, po analizie zebranych materiałów orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.  Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-07 13:46:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-07 13:49:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-07 13:49:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6730.2.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.03.2024 r.
Znak: B/B.6730.2.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.03.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostów technicznych, dostępnych (tarasów) stanowiących dojście od klatek schodowych do obsługiwanych urządzeń technicznych na zbiornikach fermentacyjnych i pofermentacyjnych w ramach rozbudowy biogazowni rolniczej, na działkach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9, 270/10, obręb Knis, gmina Ryn
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-04 13:20:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-04 13:20:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-04 13:20:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wszczęciu naboru wniosków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących w 2024 roku w ramach wykorzystania budżetu obywatelskiego dla projektu

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocic
z terenu gminy Ryn”
 
Szanowni mieszkańcy,
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuję o wszczęciu naboru wniosków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących w 2024 roku w ramach wykorzystania budżetu obywatelskiego dla projektu pn. : „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocic z terenu gminy Ryn”.
Program obejmuje zabiegi sterylizacji wyłącznie kotów wolno żyjących. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w projekcie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania zabiegu są w 100% finansowane ze środków przeznaczonych dla danego projektu.
Na podstawie zawartej umowy z Gminą Ryn, wskazane zabiegi będzie wykonywał gabinet  weterynaryjny Przychodnia Weterynaryjna Aleksandra Szczebiot z siedzibą ul. Wiejska 8 11-520 Ryn.
Lekarz weterynarii będzie realizował wymienione usługi na podstawie potwierdzonego skierowania zwierzęcia do sterylizacji, otrzymanego z Urzędu Gminy. Złożone wnioski o skierowanie na zabieg sterylizacji, będą weryfikowane przez komisję, w skład której wchodzą:
 1. Autorki projektu „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocic
  z terenu gminy Ryn”.
 2. Pracownik UMiG Ryn.
Po otrzymaniu skierowania należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu. Opiekun kota wolno żyjącego dowozi kota wolno żyjącego do Gabinetu Weterynaryjnego oraz po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z w/w Gabinetu Weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.
Nabór wniosków na sterylizację  rozpoczyna się od dnia 16 lutego 2024 r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 87 429 39 79
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-16 07:16:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-16 07:17:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-16 07:17:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PODSUMOWANIE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Ławki - Ryński Dwór

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Podstawa prawna
Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
 
2.Ramowy przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, strategii, planów lub programów.
Ocena ta obejmuje:
1)uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
2)sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
3)uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
4)zapewnienie udziału społeczeństwa w postepowaniu.
 
2.1.Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko
W dniu 28.08.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Ławki - Ryński Dwór. Organy uzgodniły sporządzenie prognozy w pełnym zakresie przewidzianym ustawą.
W piśmie z dnia 23.09.2020 r., znak: WOOŚ.411.112.2020.AD, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny z wymaganiami art.51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
W piśmie z dnia 04.09.2020 r., znak: ZNS.4082.16.2020.ZB, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko zgodnie z art.51 ust. 2 w/w ustawy.
 
2.2.Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
W sierpniu 2021 roku przystąpiono do opracowania wymaganej przez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa.
 
2.3.Uzyskanie wymaganych opinii
Zgodnie z art. 54 ust. 1 oraz art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym ławki -  Ryński Dwór, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Ławki - Ryński Dwór, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był opiniowany przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Przebieg opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym ławki -  Ryński Dwór, przez RDOŚ:
- pismo z dnia 27.02.2023 r. znak: WOOŚ.410.14.2023.MP
- pismo z dnia 15.06.2023 r. znak: WOOŚ.410.65.2023.AW
Przebieg opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym ławki -  Ryński Dwór, przez PPIS:
- pismo z dnia 22.02.2023 r. znak: ZNS.9022.3.5.2023.ZB
 - pismo z dnia 16.06.2023 r. znak: ZNS.9022.3.16.2023.ZB
 
2.4.Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu
Zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, powiadamiając społeczeństwo / w wersji elektronicznej zamieszczając na stronie internetowej Urzędu Miasta Ryn www.bip.miastoryn.pl Biuletyn Informacji Publicznej / o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym ławki -  Ryński Dwór, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Wersje papierowe dokumentów dostępne były w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godzinach jego pracy.
 
Do wyłożonego projektu planu jak również do prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne uwagi.
 
UZASADNIENIE DO STRATEGICZNEJ OCENY ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) do przyjętego dokumentu dołącza się uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Proces sporządzania dokumentów z zakresu planowania przestrzennego odbywał się zgodnie z zasadami i trybem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uregulowanymi szczegółowo i jednoznacznie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poddany był kontroli społecznej, odbywał się z udziałem społeczeństwa, a wyżej wymieniona ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje zasady partycypacji społecznej w tworzeniu tych dokumentów.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma ściśle określony zakres oraz tryb sporządzania, gdzie zagadnienia środowiskowe stanowią jeden z jego podstawowych elementów.
Opracowana równolegle ze sporządzeniem planu miejscowego prognoza oddziaływania na środowisko tworzy spójną całość i jest wynikiem procesu dochodzenia do określonych rozwiązań i ustaleń.
W prognozie uwzględniono informacje zawarte w innych dokumentach powiązanych z projektem planu miejscowego, będącego przedmiotem postępowania.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Ławki -  Ryński Dwór, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu. W przewidzianym terminie nie stawił się żaden zainteresowany.
Do projektu planu objętego w/w uchwałą  nie wniesiono uwag.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-30 14:38:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-30 14:38:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-30 14:38:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu drewnianego w kształcie litery „l” na działce nr geod. 1 obręb Ławki, gmina Ryn stanowiącej jezioro Tałtowisko na wysokości działki nr geod. 118/32 obręb Rybical, gmina Ryn, powiat giżycki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-26 09:04:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-26 09:05:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-26 09:05:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym nr 101/44, obręb Rybical, gmina Ryn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 25.01.2024 r.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym nr 101/44, obręb Rybical, gmina Ryn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XL/317/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 101/15, 118/17, 121/17 i 121/18 położone w obrębie geodezyjnym Rybical, gm. Ryn – w części obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 101/44, obręb Rybical, gmina Ryn
ogłaszam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 2 lutego 2024 r. do 24 lutego 2024 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 115, ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2024  r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w sali nr 115  w godzinach: od 9:30 do 10:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2024 r.
Uwagi mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn,  pokój nr 115
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.):
 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
  
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:
 
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, ul. ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – ;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-24 15:00:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-24 15:01:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 07:20:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgromadzenie publiczne przy parkingu Zajazd pod Kasztanami, ul. Partyzantów 5 w Rynie 24 stycznia 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 22.01.2024 r.
 
Informacja
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że w dniu 24 stycznia 2024 roku odbędzie się zgromadzenie publiczne w miejscowości Ryn, ul. Partyzantów 5 przy parkingu Zajazd pod Kasztanami w Rynie .
Rozpoczęcie zgromadzenia zostało zaplanowane ma godz. 12.00 do godz. 14.00.
 
 
 
                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
                                                                                  Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pawelczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-22 12:55:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-22 12:55:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-22 12:55:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 18.01.2024 r.
 
Znak: BB.6721.1.2.2021/22(16)
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 
       Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LXII/469/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim
 
o wyłożeniu
do publicznego wglądu w dniach od 26 stycznia 2024 r. do 17 lutego 2024 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 115, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: https://bip.miastoryn.pl/.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 lutego 2024 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi do Burmistrza należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, iż Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy pod adresem: https://bip.miastoryn.pl/ w zakładce Klauzula informacyjna.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-17 14:48:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-17 14:54:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17 14:54:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BB.6730.2.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 11.01.2024 r.
Znak: B/B.6730.2.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 09.01.2024 r. (data wpływu 09.01.2024 r.) złożony przez PGNiG BioEvolution Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowę pomostów technicznych, dostępnych (tarasów) stanowiących dojście od klatek schodowych do obsługiwanych urządzeń technicznych na zbiornikach fermentacyjnych i pofermentacyjnych w ramach rozbudowy biogazowni rolniczej, na działkach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9, 270/10, obręb Knis, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-11 13:52:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-11 13:52:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11 13:52:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji