ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: działka nr 153/1, obręb 0010 Rudówka, gmina Ryn, w celu przeprowadzenia prac geologicznych ( w tym dokonanie odwiertów) w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa gazociągu Konopki - Ełk - Mragowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-10 11:44:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-10 11:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-10 11:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu:
 
1)  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) Rozwój sportów wśród młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej. 
b) Rozwój sportów wodnych w tym nauki pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w szkoleniach, zawodach, itp.
c) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Ryn.
d) Utrzymanie boiska miejskiego służącego realizacji zadania publicznego.
e) Organizacja biegów dla dzieci i młodzieży
f) Rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach, imprezach regionalnych i międzynarodowych
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 19 000,00 zł.
 
2)  Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
a) Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Ryn
Kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 11 000,00 zł.
 
3)  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
a) Koordynowanie, organizowanie i prowadzenie pracy w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ryn
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 7 000,00 zł.
 
4) Ratownictwa i ochrony ludności
a) Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 5 000,00 zł.
 
5) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
a) Realizacja projektów mających na celu pobudzenie mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 3 000,00 zł.
 
 
Na konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w gminie Ryn wpłynęło 6 ofert.
 
1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 
1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn  – złożył 1 ofertę na 1 zadanie
2. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie - złożyło 2 oferty na 2 zadania
                    
2)  W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło nr 2 w Rynie – złożył 2 oferty na 2 zadania
2. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie – złożyło 1 ofertę na 1 zadanie
 
3)  W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
 
4) W zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
 
5)  W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn przyznaje dotacje dla następujących oferentów:
1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn
Tytuł zadania: Rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach, imprezach regionalnych i międzynarodowych
Przyznano dotację w wysokości: 5 000,00 zł,
 
b) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie  
Tytuł zadania: Rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, rozwój sportów wodnych w tym żeglarstwa
Przyznano dotację w wysokości: 9 000,00 zł
 
c) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie
Tytuł zadania: Rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Ryn
Przyznano dotację w wysokości: 5 000,00 zł
 
2)  W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 
a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło nr 2 w Rynie
Tytuł zadania: „Światowy Dzień Seniora” Integracja osób starszych z terenu Gminy Ryn
Przyznano dotację w wysokości: 2 000,00zł
 
b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło nr 2 w Rynie
Tytuł zadania: „Światowy Dzień Inwalidy” Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Ryn
Przyznano dotację w wysokości: 2 000,00zł
 
c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie
Tytuł zadania: V Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych
Nie przyznano dotacji.
 
Uzasadnieniem decyzji jest spełnienie przez oferentów wymogów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Zarządzenia nr 4/1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
 
Przy ocenie uwzględniono: spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych, celowość realizacji zadania przez organizację, przygotowanie oferty zgodne z priorytetami zadania publicznego, gwarancję realizacji zadania, zakres realizacji zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację kosztów.
 
W sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.
 
 
Ryn, 06.03.2023 r.
 
 
                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
               /-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 10:32:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Kowalewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 10:35:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Kowalewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 10:35:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu:
 
1. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:                                          
-   Realizacja Czynnych Programów Profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 30 000,00 zł.
2.   Przeciwdziałania Narkomanii:                                                                                                           
-   Realizacja Czynnych Programów Profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 20 000,00 zł.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Na konkurs ofert na realizację zadań publicznych w powyższym zakresie w 2023 r. w gminie Ryn wpłynęło 5 ofert:
 
1. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie – złożyło 2 oferty na  2 zadania,
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn  - złożył 2 oferty na  2 zadania,
3. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w
   Rynie – złożyło 1 ofertę na 1 zadanie.
 
1) Zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:     
                                   
a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn
Tytuł zadania: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
 
Przyznano dotację w wysokości: 6 680,00 zł,
 
b) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie
Tytuł zadania: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
 
Przyznano dotację w wysokości: 9 000,00 zł,
 
c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie
Tytuł zadania: V Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych
 
Przyznano dotację w wysokości 14 320,00 zł.
 
2) Zadania z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn
Tytuł zadania: Przeciwdziałanie narkomanii: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
 
Przyznano dotację w wysokości: 10 000,00 zł,
 
b) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie
Tytuł zadania: Przeciwdziałanie narkomanii: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
 
Przyznano dotację na wykonanie zadania w wysokości – 10 000,00 zł,
 
Uzasadnieniem decyzji jest spełnienie przez oferentów wymogów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2022, poz. 1327) oraz Zarządzenia nr 5/1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2023 roku.
 
Przy ocenie uwzględniono: spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych, celowość realizacji zadania przez organizację, przygotowanie oferty zgodne z priorytetami zadania publicznego, gwarancję realizacji zadania, zakres realizacji zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację kosztów.
 
W sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.
 
 
 
Ryn, 06.03.2023 r.
 
 
 
 
 
                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
           /-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 10:21:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Kowalewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 10:24:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Kowalewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 10:27:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 13:13:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 13:15:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 13:16:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: BB.6730.140.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 28.02.2023 r.
B/B.6730.140.2022
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
o zakończeniu postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 499 kW, na działkach o nr ewidencyjnych 140/71, 140/72, 140/73, 140/74, 140/75, 140/76, obręb Skop, gmina Ryn.
 Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 115, tel. 87-429-39-79.
 
Pouczenie
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 10:40:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 10:40:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 10:40:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: BB.6733.1.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 28.02.2023 r.
Znak: B/B.6733.1.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
          Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 28.02.2023 r. została wydana decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na położeniu linii kablowej nN 0,4 kV, złącze kablowe do zasilania działek 101/23-43; 121/35-145, na działkach o nr ewidencyjnych 134 i 234, obręb Rybical, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 09:46:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 09:46:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 09:46:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), oraz uchwały Nr L/396/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r.,
Informuję o przyjęciu:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej teren przy ulicy Ratuszowej – nabrzeże
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-09 13:50:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-09 13:52:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-09 13:52:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: BB.6721.9.2022(15)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: BB.6721.9.2022(15)
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn
w obszarze A, B, C, D
  Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 poz. 503, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 1029, z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Rynie uchwały Nr XLVIII/384/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, B, C, D.
Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski  mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 115;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2070, z późn.zm.):
 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:
 
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych –
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-07 13:47:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-07 13:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 13:47:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.21.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 03.02.2023 r.
Znak: B/B.6733.21.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 03.02.2023 r. została wydana decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków, na działkach o nr ewidencyjnych 203 i 165/1, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-03 13:37:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-03 13:37:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-03 13:37:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.20.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 03.02.2023 r.
Znak: B/B.6733.20.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 03.02.2023 r. została wydana decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, na działkach o nr ewidencyjnych 99 i 129, obręb Tros, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-03 13:34:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-03 13:37:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-03 13:37:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji