ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BB.6730.96.2022/23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 18.04.2023 r.
Znak: B/B.6730.96.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.04.2023 r. (data wpływu 13.04.2023 r.) złożony przez Pana Karola Jarzyny działającego w imieniu ORLEN Południe S.A., postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 25.10.2022 r. znak: B/B.6730.96.2022, ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji dotyczącej rozbudowy biogazowni rolniczej, na działkach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9 i 270/10, obręb Knis, gmina Ryn.
w zakresie dotyczącym:
- zmiany w pkt 2 ppkt. 1 lit. b):
Było:
- powierzchnia zabudowy – od 8254,0 m2 do 10319,0 m2;
Zmiana na:
- powierzchnia zabudowy – od 5254,0 m2 do 10319,0 m2.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-18 14:03:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-18 14:03:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-18 14:03:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Starosty Powiatowego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r., znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW na działce o numerze 256/3 w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-14 13:39:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-14 13:40:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 13:41:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, o wydaniu decyzji nr Gw-12/2023, znak: WIN-I.747.4.10.2023 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: działka nr 54/6, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn, w celu przeprowadzenia prac geologicznych ( w tym dokonanie odwiertów) w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa gazociągu Konopki - Ełk - Mragowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-11 07:43:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-11 07:44:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-11 07:44:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 565.2017 z dnia 21.11.2017 r., znak: WB.6740.482.2017 pozwolenia na budowę zespołu budynków ekomariny ETAP I - Przebudowa i rozbudowa istniejącej stodoły na cele obsługi ekomariny oraz budowa zespołu lekkich domków pod wynajem wraz z układem dróg wewnętrznych w miejscowościach Szymonka na działce numer ewidencyjny 449/2, obręb Szymonka, gmina Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-11 07:39:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-11 07:42:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-11 07:42:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, o wydaniu decyzji nr Gw/5/2023, znak: WIN-I.747.4.9.2023 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: działka nr 153/1, obręb 0010 Rudówka, gmina Ryn, w celu przeprowadzenia prac geologicznych ( w tym dokonanie odwiertów) w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa gazociągu Konopki - Ełk - Mragowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-05 08:04:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-05 08:06:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-05 08:06:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PODSUMOWANIE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Podstawa prawna
Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
2.Ramowy przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, strategii, planów lub programów.
Ocena ta obejmuje:
1)uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
2)sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
3)uzyskanie wymaganych opinii,
4)zapewnienie udziału społeczeństwa w postepowaniu.
2.1.Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko
W dniu 27.07.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa. Organy uzgodniły sporządzenie prognozy w pełnym zakresie przewidzianym ustawą. W piśmie z dnia 19.08.2022 r., znak: WOOŚ.411.94.2022.MP, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). W piśmie z dnia 02.08.2022 r., znak: ZNS.9022.3.22.2022.ZB, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko zgodnie z art.51 ust. 2 w/w ustawy.
2.2.Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
We wrześniu 2022 roku przystąpiono do opracowania wymaganej przez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa.
2.3.Uzyskanie wymaganych opinii
Zgodnie z art. 54 ust. 1 oraz art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był opiniowany przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Przebieg opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa, przez RDOŚ:
- pismo z dnia 19.10.2022 r. znak: WOOŚ.410.143.2022.MP.
Przebieg opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa, przez PPIS:
- pismo z dnia 17.10.2022 r. znak: ZNS.9022.3.28.2022.ZB.
2.4.Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu
Zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, powiadamiając społeczeństwo / w wersji elektronicznej zamieszczając na stronie internetowej Urzędu Miasta Ryn www.bip.miastoryn.pl Biuletyn Informacji Publicznej / o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wersje papierowe dokumentów dostępne były w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godzinach jego pracy. Do wyłożonego projektu planu jak również do prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne uwagi.
Uzasadnienie do strategicznej oceny odziaływania na środowisko
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) do przyjętego dokumentu dołącza się uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Proces sporządzania dokumentów z zakresu planowania przestrzennego odbywał się zgodnie z zasadami i trybem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uregulowanymi szczegółowo i jednoznacznie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poddany był kontroli społecznej, odbywał się z udziałem społeczeństwa, a wyżej wymieniona ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje zasady partycypacji społecznej w tworzeniu tych dokumentów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma ściśle określony zakres oraz tryb sporządzania, gdzie zagadnienia środowiskowe stanowią jeden z jego podstawowych elementów. Opracowana równolegle ze sporządzeniem planu miejscowego prognoza oddziaływania na środowisko tworzy spójną całość i jest wynikiem procesu dochodzenia do określonych rozwiązań i ustaleń.
W prognozie uwzględniono informacje zawarte w innych dokumentach powiązanych z projektem planu miejscowego, będącego przedmiotem postępowania. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, ul. Świerkowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu. W czasie wyłożenia projektu planu odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami. Do projektu planu objętego w/w uchwałą  nie wniesiono uwag.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-03 14:36:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-03 14:36:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-03 14:36:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BB.6733.2.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 21.03.2023 r.
Znak: B/B.6733.2.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
            Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została wydana decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewidencyjnych 147/19, 181 i 703, obręb Prażmowo, gmina Ryn..
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 12:29:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 12:31:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 12:33:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustawienie pomostu pływającego w kształcie litery "L" na jeziorze Jagodne (dz. nr geod.262 obr. Jagodne Wielkie, gm. Miłki) na wysokości działki gruntowej nr geod. 153/6 obr. Prażmowo, gm. Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-21 08:45:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-21 08:50:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-21 08:56:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, o wydaniu decyzji z dnia 13 marca 2023 r., znak: BI.RUZ.4210.86.2022.an, mocą której udzielono PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez pełnomocnika pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń odwaniających obiekty budowlane w ramach zadania "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją na odcinku: Odcinek B Stacja Kętrzyn (km 178,700 - 181,000)" oraz wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-20 09:12:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-20 09:13:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 09:13:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: działka nr 54/6, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn, w celu przeprowadzenia prac geologicznych ( w tym dokonanie odwiertów) w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa gazociągu Konopki - Ełk - Mragowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-14 07:20:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-14 07:21:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14 07:21:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji