ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-19 14:50:09 przez Anna Jurczyk

Akapit nr - brak tytułu

                                            OBWIESZCZENIE
                                Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                   z dnia 19 września  2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Monetki przyjętego uchwałą  Nr XI/105/11  Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 31.08.2011r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Monetki na dzień  10 października  2023r.
  I termin zebrania godz.19:00
 II termin zebrania godz.19:15
- miejsce zebrania -  świetlica w budynku nr 17  w Monetkach
 
                                                                  
Porządek Zebrania Wiejskiego :           
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła
« powrót do poprzedniej strony