ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie: BB.6730.108.2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-08-09 11:48:26 przez Paulina Żmijewska

Akapit nr - brak tytułu

Ryn, dnia 09.08.2023 r.
Znak: B/B.6730.108.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.08.2023 r. (data wpływu 04.08.2023 r.) złożony przez ORLEN POŁUDNIE Spółka Akcyjna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie biogazowni rolniczej, na działkach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9, 270/10, obręb Knis, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek
« powrót do poprzedniej strony