ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie: BB.6733.4.2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-05-18 09:24:12 przez Paulina Żmijewska

Akapit nr - brak tytułu

Ryn, dnia 17.05.2023 r.
Znak: B/B.6733.4.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
               Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.05.2023 r. (data wpływu 15.05.2023 r.) złożony przez Pana Pawła Gudajtis działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, na działkach o nr ewidencyjnych 293, 280/7, 280/6, 309/1, 310, 292, 303/2, 303/3, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła
« powrót do poprzedniej strony