ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                          Ryn 19.03.2024r.                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                      Mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn
           
 
                                                                                                                                                                                        
              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.40) zwołuję LXX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 27 marca br. godz. 13:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 lutego 2024r. oraz protokołu z sesji w dniu 11 marca 2024r.
4.  Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie podejmowane w 2023 roku.
5.  Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.  Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
7.  Sprawozdanie z działalności w 2023 roku:
1/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
2/ Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki
3/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym nr 101/44, obręb Rybical, gmina Ryn. Druk 1
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Szkolnej i ul. Ratuszowej. Druk 2
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Ryn i oceny aktualności miejscowych planów (kadencja 2024-2027)”. Druk 3
12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 391/2, położonej w obrębie Szymonka, gmina Ryn. Druk 4
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024r. Druk 5
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu. Druk 6
15. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
16. Zamknięcie posiedzenia.                        
 
 
                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                    Juliusz Brant
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: www.esesja.pl/ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-19 12:59:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-19 13:01:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 13:01:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                       Ryn, 05.03.2024r.                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                               Mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn
           
 
                                                                                                                                                                                        
              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 roku poz.40) zwołuję LXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 11 marca br. godz. 09:00.
Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim
4. Zamknięcie posiedzenia.                        
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                                  Juliusz Brant
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: www.esesja.pl/ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-05 11:04:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-05 11:04:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-05 11:04:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

             Ryn 19.02.2024r.                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                      Mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn
           
 
                                                                                                                                                                                        
              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 roku poz.40) zwołuję LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 27 lutego br. godz. 13:00.
Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 stycznia 2024r.
4.  Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
     między sesjami.
5.  Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6.  Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   
     Narkomanii za 2023 rok.
7.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i  
     dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, B, C, D. Druk 1
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024r. Druk 2
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024 -     
     2032. Druk 3
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa  
     Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura  
     Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2024. Druk 4
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/446/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26  
     kwietnia 2023 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  
     w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Druk 5
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
     zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na rok 2024.” Druk 6
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Ryn oraz  
     określenia sezonu kąpielowego. Druk 7
15. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
16. Zamknięcie posiedzenia.                        
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                                  Juliusz Brant
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: www.esesja.pl/ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-19 14:38:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-19 14:39:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-19 14:39:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                          Ryn, 23.01.2024r.
                                  
                                                                                                                                                      
           
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN  
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zm. ) zwołuję LXVII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 30 stycznia br. godz. 13:00. Obrady odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 – sala konferencyjna – na parterze.
 
Porządek obrad:
 
1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 20 grudnia 2023r.
4.   Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie 
      między sesjami.
5.   Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6.   Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Rynie z działalności w 2023r.
7.   Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia
      Seniorów” na rok 2024. Druk 1
9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność   
      Gminy Ryn na nieruchomość należącą do Spółki z o.o., położonych w obrębie miasto Ryn, gm.  
      Ryn. Druk 2
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-
      Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w  
      zakresie chodnika w miejscowości Prażmowo od km około 12+290 do km około 13+656 -  
      opracowanie dokumentacji projektowej”. Druk 3
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 130007N dr. Pow. Nr 1728 N –   
      Grzybowo na terenie Gminy Ryn. Druk 4
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w drodze rokowań.  
      Druk 5
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
      północnej części obrębu Prażmowo. Druk 6
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w obrębie geodezyjnym Ławki - Ryński Dwór. Druk 7
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
      Giżyckiemu. Druk 8
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
      Giżyckiemu. Druk 9
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024r. Druk 10
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024 - 
      2032. Druk 11
19. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
20. Zamknięcie posiedzenia.  
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie:  www.esesja.pl/ryn                                                                                  
                                                                                          
                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                
                                                                                                                        Juliusz Brant

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-23 14:48:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-23 14:49:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-23 14:49:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

                  OBWIESZCZENIE
                Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                   z dnia 22.01.2024 r.
 
      Na podstawie § 17 Statutu Sołectwa Jeziorko  przyjętego uchwałą Nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 27 kwietnia 2011r. zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Jeziorko na dzień 05 luty 2024r. I termin zebrania godz. 16:15;  II termin zebrania godz.16:30 - miejsce zebrania : Wiata w Jeziorku
 
 
Porządek Zebrania Wiejskiego :
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    2/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania.
 
             
                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                                                                        Jarosław Filipek
                                 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-22 09:07:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-22 09:08:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-22 09:08:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                          Ryn, 12.12.2023r.
                                  
                                                                                                                                                      
                                                                                   MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN               
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zm. ) zwołuję LXVI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 20 grudnia br. godz. 15:00. Obrady odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 – sala konferencyjna – na parterze.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 29 listopada br.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024 - 2032.Druk 1
7. Uchwalenie budżetu Gminy Ryn na 2024 rok Druk 2 :
    1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej
    2/ odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady
    3/ odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego 
        komisji  właściwej do spraw budżetu
    4/ odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej
    5/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
    6/ głosowanie nad uchwałą budżetową.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Rynie na 2024r. Druk 3
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie na 2024r. Druk 4
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rynie na 2024r. Druk 5
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Ryn w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". Druk 6
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu' na lata 2024 – 2028. Druk 7
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Druk 8
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023r. Druk 9
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-2031. Druk 10
16. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
17. Zamknięcie posiedzenia.                         
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie:  www.esesja.pl/ryn                                                                                  
                                                                                         
 
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                
                                                                                                  Juliusz Brant
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-13 08:52:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-13 08:56:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-13 08:57:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze zapytania.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze zapytania
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza sprzedaż niżej wymienionych składników majątkowych w formie zapytania ofertowego:
1. Okna z demontażu w stanie bardzo dobrym. Stolarka typowa, materiał PVC, kolor biały, 3-szybowe. Okna nie były eksploatowane. Były zamontowane i zdemontowane ze względu na wymianę na okna drewniane.
2. Tabela z wymiarami, ilością dostępnych sztuk konkretnych egzemplarzy oraz minimalną wartością netto i brutto za 1 sztukę.
Lp.
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Ilość
Cena netto (zł)
Vat 23%
(zł)
Cena brutto
(zł)
Uwagi
1.
110
145
1
500,00
115,00
615,00
-
2.
117
136
2
500,00
115,00
615,00
-
3.
115
123
4
500,00
115,00
615,00
-
4.
115
109
1
500,00
115,00
615,00
-
5.
164
100
1
500,00
115,00
615,00
-
6.
99
128
15
500,00
115,00
615,00
Szprosy w szybie, szer. 2 cm, kolor biały.
 
 
3. Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta;
- wskazanie pozycji i ilości sztuk przedstawionej w tabeli w pkt 2, której oferta dotyczy;
- cena oferowana za poszczególny przedmiot sprzedaży ( cena netto i brutto).
 4. Załącznik nr 1 z tabelą z wymiarami poszczególnych okien, dostępna ilością oraz schematem.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na zakup okien” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 17 listopada 2023 r. do godz. 15.
6. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży okien można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. 874293970; 87429-39-64, e-mail: ; .
 
Ryn, dnia 2023-11-10
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

  • Tabela (PDF, 2.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-11-10 09:09:40 | Data wytworzenia informacji: 2023-11-10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-10 09:08:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-10 09:09:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-10 09:09:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                      Ryn, 18.10.2023r.
                                  
                                                                                                                                                          MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN
 
                       
                                                                                                                                                       
 
            Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 roku poz.40. ) zwołuję LXIV Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 30 października br. godz. 15:00. Obrady odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 – sala konferencyjna – na parterze.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27 września br.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ryn w roku szkolnym 2022/23.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ryn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryn, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. Druk 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Druk 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Druk 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz określenia zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej. Druk 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/446/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i  nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Druk 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu. Druk 6
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2024”. Druk 7
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia cmentarzy na terenie Gminy. Druk 8
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/384/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, B, C, D. Druk 9
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023r. Druk 10
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023 - 2031. Druk 11
18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
19. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
20. Zamknięcie posiedzenia.                          
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie:  www.esesja.pl/ryn    
                                                                                       
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                               Juliusz Brant

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-19 12:01:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-19 12:02:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19 12:02:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
    z dnia  27 września 2023 r.
o odwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Monetki  i ustalenia nowego terminu zebrania
 
 Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Monetki przyjętego uchwałą
Nr XI/105/11  Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 31.08.2011r. :
 
1/ odwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Monetki zwołane na dzień 10 października 2023r. ; I termin zebrania godz.19:00; II termin zebrania godz.19:15; - miejsce zebrania -  świetlica w budynku nr 17 w Monetkach
 
2/ zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Monetki na dzień 16 października  2023r. : I termin zebrania godz.17:00; II termin zebrania godz.17:15; - miejsce zebrania -  świetlica w budynku nr 17 w Monetkach
 
                                        Porządek Zebrania Wiejskiego :      
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                                                                              Jarosław Filipek                   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-27 13:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-27 13:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27 13:33:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                            OBWIESZCZENIE
                                Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                   z dnia 19 września  2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Monetki przyjętego uchwałą  Nr XI/105/11  Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 31.08.2011r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Monetki na dzień  10 października  2023r.
  I termin zebrania godz.19:00
 II termin zebrania godz.19:15
- miejsce zebrania -  świetlica w budynku nr 17  w Monetkach
 
                                                                  
Porządek Zebrania Wiejskiego :           
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:49:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:50:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:50:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji