ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-16 11:29:57 przez Natalia Bitowt

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY RYN
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zmianami)
podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.działka gruntu pow. 87 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 160/20, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00022955/4. Cel dzierżawy – ogródek. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – za pierwszy rok dzierżawy nie później niż do 31 grudnia br., za lata następne do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
2.działka gruntu pow. 30 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – rekreacja. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – za pierwszy rok dzierżawy nie później niż do 31 grudnia br., za lata następne do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
3.działka gruntu pow. 150 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 21/19, położona przy ul. Pl. Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00032535/7. Cel dzierżawy – ogródek. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – za pierwszy rok dzierżawy nie później niż do 31 grudnia br., za lata następne do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
4.działka gruntu pow. 400 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 119/5, położona przy ul. Krzywej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – za pierwszy rok dzierżawy nie później niż do 31 grudnia br., za lata następne do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
5.działka gruntu o łącznej pow. 54 m² /3x18 m²/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4. Cel dzierżawy – pod garażami. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – za pierwszy rok dzierżawy nie później niż do 31 grudnia br., za lata następne do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
6.działka gruntu pow. 2546 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/33, położona przy ul. Szkolnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – rekreacja. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – za pierwszy rok dzierżawy nie później niż do 31 grudnia br., za lata następne do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 września 2021 r. do 07 października 2021r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 16.09.2021r.  
BURMISTRZ
                                                                                                                                      Jarosław Filipek
« powrót do poprzedniej strony