ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Umycie elewacji budynku – siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Rynie ul. Ratuszowa 2

Szczegóły informacji

Umycie elewacji budynku – siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Rynie ul. Ratuszowa 2

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2018-07-19 14:00:00

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
 
  1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
  2. Tryb udzielenia zamówienia: postepowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 95 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.
  3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
 
„Umycie elewacji budynku – siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Rynie ul. Ratuszowa 2”
 
      4. Zakres robót:
  1. Umycie elewacji budynku..
   
       5. Termin wykonania zamówienia:  - przedstawia oferent
       6. Termin składania ofert: 19.07.2018 r. do godz. 14.00.
       7. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (sekretariat) w zamkniętej kopercie z podaniem ceny netto i brutto 1 m² umycia elewacji, nazwy detregentu i terminu realizacji.  Kopertę należy  opisać: „Oferta na umycie elewacji”.
Osoba do kontaktu: Jan Roszko, tel. 87 429 39 60.
       8. Wybór oferty: nastąpi w oparciu o oferowaną cenę zgodnie z regulaminem wprowadzonym za  rządzeniem Burmistrza z dnia 26 czerwca 2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania  zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro netto.
 
Ryn, dnia 11.07.2018 r.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu