Wykonanie remontu świetlicy w... (archiwalna wersja informacji) - Aktualne zamówienia publiczne - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Orło Gmina Ryn.

Szczegóły informacji

Wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Orło Gmina Ryn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-19 15:00:00

Treść:

Ryn dnia 22.05.2018r.
 
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
 
 
 
1. Wykonanie:  remontu świetlicy w miejscowości Orło Gmina Ryn według założeń projektowych dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ( u Sekretarza Gminy tel. 89 429 39 74) .  
   
2. Termin składania ofert: do 19 czerwca 2018r. do godz.15:00.
 
3.  Forma składania ofert - pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Remont świetlicy w  miejscowości Orło „     adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn –  sekretariat.
 
4. W ofercie należy podać cenę netto,  podatek vat , cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
5. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 95  z dnia 16.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.
 

Burmistrz Miasta i Gminy
 
inż. Józef Karpiński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu