Remont dróg żwirowych i gruntowych na... (archiwalna wersja informacji) - Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remont dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Ryn w roku 2018, dostawa żwiru, dostawę kruszywa

Szczegóły informacji

Remont dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Ryn w roku 2018, dostawa żwiru, dostawę kruszywa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-12 15:00:00

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
 
  1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
  2. Tryb udzielenia zamówienia: postepowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 95 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.
  3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
 
  1. Remont dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Ryn w roku 2018
  2. Dostawę żwiru
  3. Dostawę kruszywa
 
 
 
4. W ofercie należy uwzględnić:
 
1.Cenę za 1 tonę żwiru
2.Cenę za 1 tonę mieszanki drogowej.
3.Cene za 1 tonę kruszywa.
      4. Markę parametry techniczne oraz cenę 1 godziny pracy równiarki drogowej..
 
   
5. Termin składania ofert: 12.02.2018 r. do godz. 15.00.
6. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (sekretariat) w zamkniętej kopercie z podaniem ceny netto i brutto za wykonanie zamówienia. Kopertę należy  opisać: „Oferta na remont dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Ryn”.
Osoba do kontaktu: Jan Roszko, tel. 87 429 39 60.
 
Ryn, dnia 05.01.2018 r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu