ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa, ul. H. Sawickiej) w Rynie na długości 88,23mb (610,00m2)

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa, ul. H. Sawickiej) w Rynie na długości 88,23mb (610,00m2)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-24 15:00:00

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
2. Tryb udzielenia zamówienia: postepowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 95 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa, ul. H. Sawickiej)w Rynie na długości 88,23mb (610,00m2)”
Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Zakres robót:
a) podbudowa z betonu cementowego C25\30, gr. 8cm,
b) podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm,
c) wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,
d) warstwa ścieralna z kostki granitowej typu starobruk 17cm i płyt granitowych 1,0mx0,7m.
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy.
5. Termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2018 r.
6. Termin składania ofert: 24.01.2018 r. do godz. 15.00.
7. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (sekretariat) w zamkniętej kopercie z podaniem ceny netto i brutto za wykonanie zamówienia.
Kopertę należy opisać: „Oferta na przebudowę drogi gminnej Nr 130501N, ul. Szkolna w Rynie”.
8. Osoba do kontaktu: Andrzej Żmijewski, tel. 87 429 39 70.
 
Nr sprawy: ZP.271.2.2018
 
Ryn, dnia 10.01.2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu