ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa, ul. H. Sawickiej)w Rynie na długości 88,23mb (610,00m2)

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa, ul. H. Sawickiej)w Rynie na długości 88,23mb (610,00m2)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2017-08-17 15:00:00

Treść:

ZP.271.26.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
2. Tryb udzielenia zamówienia: postepowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Nr 74 z dnia 26.06. 2014r. w sprawie zasad dokonywania zakupu usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ryn o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa, ul. H. Sawickiej)w Rynie na długości 88,23mb (610,00m2)” 
4. Zakres robót:
a) podbudowa z betonu cementowego C25\30, gr. 8cm,
b) podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm,
c) wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,
d) warstwa ścieralna z kostki granitowej typu starobruk 17cm i płyt granitowych 1,0mx0,7m. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy.
5. Termin wykonania zamówienia:  do 15 czerwca 2018 r.
6. Termin składania ofert: 17.08.2017 r. do godz. 15.00.
7. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (sekretariat) w zamkniętej kopercie z podaniem ceny netto i brutto za wykonanie zamówienia.
Kopertę należy  opisać: „Oferta na przebudowę drogi gminnej Nr 130501N, ul. Szkolna w Rynie”.
8. Osoba do kontaktu: Jan Roszko, tel. 87 429 39 60, kom. 662 091 079. 
 
Ryn, dnia 09.08.2017 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu