ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-06-04

Ogłoszono dnia: 2018-06-04 przez Joanna Halicka

Termin składania dokumentów: 2018-06-18 15:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2018

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. wykształcenie wyższe magisterskie; kierunek administracja i pokrewne
b. Wymagania dodatkowe:
1) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3) umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, OpenOffice)
4) preferowany 3 letni staż pracy

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. ewidencjonowanie korespondencji (również elektronicznej) przychodzącej do Urzędu,
 2. wysyłanie korespondencji i odbiór korespondencji z Urzędu Pocztowego,
 3. zapewnienie właściwego obiegu korespondencji w Urzędzie,
 4. powielanie dokumentów,
 5. potwierdzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji,
 6. przekazywanie i rozdział zadekretowanej korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,
 7. obsługa urządzeń kancelarii (centrali telef.,kserokopiarki, faksu),
 8. zamawianie pieczątek i prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci urzędowych i pieczątek,
 9. organizowanie przyjmowania interesantów przez Burmistrza, umawianie spotkań,

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
2. List motywacyjny
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4. Kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
5. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
8. Oświadczenie o niekaralności
9. Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1000)”. 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-18 15:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty (lub przesłanie pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia  18 czerwca 2018r. - godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego).
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu