ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-01-12

Ogłoszono dnia: 2018-01-12 przez Barbara Kowalska

Termin składania dokumentów: 2018-02-02 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. wykształcenie wyższe magisterskie: kierunki: marketing, zarządzanie, zarządzanie środkami Unii, ekonomia;
5. znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
b. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość obsługi komputera
2. umiejętność pisania tekstów promocyjnych
3. znajomość programów graficznych i biurowych
4. umiejętność redagowania i prowadzenie portali internetowych 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy:
    a) opracowanie i realizowanie strategii promocji gminy
    b) promocja gospodarcza gminy
    c) promocja walorów turystycznych
 
2) organizacja imprez turystyczno-promocyjnych i uroczystości gminnych,
3) działalność promocyjno-informacyjna na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, w Gminie Ryn,
    a) przygotowanie i popularyzacja  informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Gminie Ryn
    b) opracowywanie analiz sytuacji gospodarczej Gminy,
    c) promowanie przedsiębiorczości,
    d) współpraca z organizacjami pracodawców,
 
4) podejmowanie działań wspierających proces integracji europejskiej w tym działalność informacyjna oraz realizacja programów i projektów,
5) uczestnictwo w działaniach zmierzających do współpracy Gminy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie integracji i rozwoju,
6)wskazywanie na możliwości prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej na terenie gminy oraz udzielanie pomocy informacyjnej zainteresowanym,
7) inicjowanie współpracy według formuły partnerstwa publiczno-prywatnego,
8) Umieszczanie informacji promocyjnych na stronie internetowej gminy.
9) Uczestnictwo w procesie opracowywania i rozliczania wniosków, projektów pomocowych na rzecz Gminy.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
5. oświadczenie kandydata o niekaralności
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
7. oświadczenie kandydata o treści : „Wrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-02 15:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stanowisko pracy ds. promocji ” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 2 lutego 2018r.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 11:35:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 11:36:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 07:53:27
Artykuł był wyświetlony: 610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu