ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 08:09:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 
1. działka o  pow. 0,0300ha/ kl. gruntu R V/, położona przy ul. Partyzantów w Rynie /przylegała do działki nr 7/11/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 7/29, opisanej w księdze wieczystej  nr 16915.
                Cel dzierżawy – rolna. Okres dzierżawy – 3 lata.
                Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,03zł/m2.    
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2018r. do 05 kwietnia 2018r.
2) Działka wymieniona w wykazie przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 
       3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-15  
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 08:09:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 08:09:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 08:09:20
Artykuł był wyświetlony: 82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 07:57:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1.   działka gruntu  o pow. 18m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie /za budynkiem nr 12  - w I rzędzie za drogą- za czwartym garażem/, opisana w księdze wieczystej nr 22643.
      Cel dzierżawy –  pod garaż  typu „blaszak”. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 5 lat.
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2018r. do 05 kwietnia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie przetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-15 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 07:57:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 07:58:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 07:58:55
Artykuł był wyświetlony: 84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.7-6.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 13:37:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 13.03.2018 r.
Znak: B/Ś.6220.7-6.2017.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
zawiadamia
 
że w dniu 9 marca 2018r. wydał decyzję BŚ.6220.7.2017.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i umocnieniu Kanału  Mioduńskiego w km. 37+05 – 38+97 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo na działkach nr ew. 1 obręb 16, nr ew. 4/1, 18 obręb 6 oraz nr ew. 100, obręb 7 gmina Ryn”.
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 108),  tel. 87 429-39-70.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostepnienie na stronie internetowej/BIP UMiG Ryn, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn i miejscowości Mioduńskie.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:37:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:38:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:38:47
Artykuł był wyświetlony: 166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.6-6.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 13:34:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 13.03.2018 r.
Znak: B/Ś.6220.6-6.2017.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
zawiadamia
 
że w dniu 8 marca 2018r. wydał decyzję BŚ.6220.6.2017.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i umocnieniu Kanału  Szymońskiego w km. 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo na działkach nr ew. 1, 38, 38/2, 397 obręb 16 gmina Ryn oraz nr ew. 262 obręb 4  gmina Miłki”.
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 108),  tel. 87 429-39-70.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostepnienie na stronie internetowej/BIP UMiG Ryn, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn i miejscowości Szymonka.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:34:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:35:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:35:13
Artykuł był wyświetlony: 167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.5-6.2017.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 13:31:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: B/Ś.6220.5-6.2017.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
zawiadamia
że w dniu 12 marca 2018r. wydał decyzję BŚ.6220.5.2017.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i umocnieniu Kanału  Grunwaldzkiego w km. 36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo na działkach nr ew. 1, 3, 4/1 obręb 6 gmina Ryn”.
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 108),  tel. 87 429-39-70.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostepnienie na stronie internetowej/BIP UMiG Ryn, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn i miejscowości Zielony Lasek.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:31:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:32:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:36:14
Artykuł był wyświetlony: 167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.8.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 08:39:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 21.12.2017 r.
Znak: B/Ś.6220.8-4.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 z późn. zm.).
 
Zawiadamiam
 
że prowadzone jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 czerwca 2016r. znak: BŚ.6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie mariny, zespołu hotelowo-usługowego, zespołu zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i stadniny koni na działkach  nr 92/9, 92/10, 92/11, 92/13, 95/2, 89, 87/10, 89/5, 438 (aktualny nr ewidencyjny działek: 448, 449/1, 449/2) obręb Szymonka, gmina Ryn”.
Strony mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz aktualizacją raportu,  zgromadzoną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie 21 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku,
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 08:39:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:22:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:22:36
Artykuł był wyświetlony: 170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 08:10:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-03-13
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Ogrodowej w Rynie, oznaczonej nr 90/22 o pow.2208m², opisanej w KW nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod   usługi nieuciążliwe /13.U/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 70.000,-zł /netto/, wadium  7.000,-zł, minimalne postąpienie
700,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono dnia 12.02.2018r.
II przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 12 kwietnia 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 12 kwietnia 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 08:10:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 08:10:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 08:10:21
Artykuł był wyświetlony: 302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na realizację zadania: Festiwal Kultury Średniowiecza „Masuria”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-12 15:21:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA: FESTIWAL KULTURY ŚREDNIOWIECZA „MASURIA”
(Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; Zamawiający zastrzega sobie
prawo nierozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza do składania ofert na organizację poniższego wydarzenia
(możliwe jest przekazanie dotacji celowej gminy dla uprawnionego podmiotu).
 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria” w dniach 10-12 sierpnia 2018 r.
W szczególności do wykonawcy będzie należało zorganizowanie następujących zadań:
1. zorganizowanie na wyznaczonym przez Zamawiającego terenie Jarmarku stoisk promocyjno – kulinarno – handlowych, nawiązujących do średniowiecznej tematyki festiwalu
a) Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wystawców jarmarku: osób fizycznych, firm, instytucji, zwanych dalej „wystawcami”;
b) Stoiska wystawców mogą być zlokalizowane wyłącznie na terenie wskazanym przez Zamawiającego;
c) Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wystawców oferujących m.in. regionalne produkty spożywcze, produkty rękodzielnicze, rzemiosła artystycznego;
2. Zorganizowanie parady historycznej ulicami miasta (rycerze, konie, kuglarze, damy dworu).
3. Organizacja i prowadzenie imprez towarzyszących podczas Festiwalu:
a) Pokazy walk rycerskich
b) Turnieje: konny, pieszy, łuczniczy, itp.
c) Pokazy i warsztaty rzemiosła dawnego i ginących zawodów (garncarstwo, kowalstwo, wikliniarstwo, ceramika, mincerstwo, itp.)
d) Konkursy dla publiczności
e) Prezentacja zwyczajów dworskich i rycerskich
f) Inne wydarzenia zaproponowane przez wykonawcę
 
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie wieczornego spektaklu historycznego, zgodnego z realiami historycznymi, przygotowanie scenariusza, reżyserii i scenografii (wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu szczegółowy plan inscenizacji)
5. Obsługa techniczna oraz sprawy organizacyjne
a) Spełnienie wszystkich wymagań technicznych wydarzenia (nagłośnienie, oświetlenie)
b) Zapewnienie ochrony uczestników imprezy
c) Zabezpieczenie imprezy pod względem zaplecza sanitarnego
d) Zabezpieczenie pomocy medycznej podczas imprezy
e) Zabezpieczenie trasy parady historycznej ulicami miasta (policja, straż)
Gmina Ryn udostępni tereny na realizację wydarzenia, w tym drogi. Partner wydarzenia – Mazurskie Centrum kongresowo – Wypoczynkowe „Zamek Ryn” udostępni tereny dzierżawione w ramach porozumienia z Wykonawcą.
 
 
6. Promocja wydarzenia
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu graficznego i druku plakatów zawierających program Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria”, po akceptacji Zamawiającego. (Konieczność uzgodnienia z patronem wydarzenia).
Termin składania ofert: do 21 marca 2018 r.
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Dokumenty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania ofert :
Urząd  Miasta i Gminy w Rynie ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
Forma składania ofert :
W zamkniętej kopercie z adnotacją :  Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria 2018 w Rynie
Kryteria oceny ofert:
 - 70 %  - cena 
- 30 % - proponowany scenariusz i atrakcyjność oferty (wydarzenia towarzyszące), ilość uczestników (aktorów), w tym konnych.
Wybór oferty nastąpi w oparciu o Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Kowalewska Data wytworzenia informacji: 2018-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Kowalewska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-12 15:21:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-12 15:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 15:22:58
Artykuł był wyświetlony: 397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na konsultacje społeczne „Koncepcja budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-12 11:56:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie na konsultacje społeczne „Koncepcja budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie”.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn serdecznie zaprasza do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach dotyczących koncepcji budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie.
 
Opinie na temat systemu monitoringu mogą Państwo przekazywać od 12 do 19 marca 2018 r. do godz. 15:00 w formie uzupełnionej ankiety. 19 marca zaplanowane zostało również spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami służb, policji.
 
Celem konsultacji jest:
– zebranie opinii mieszkańców i konsultacje ze służbami porządkowymi
– omówienie zagrożeń występujących w miejscach nieobjętych monitoringiem miejskim
– ocena zasadności rozbudowy monitoringu miejskim
– dyskusja nad rozwiązaniami równorzędnymi dla poprawy poczucia bezpieczeństwa
 
Termin i forma przeprowadzenia konsultacji:
12 do 16 marca 2018 r.– zbieranie informacji o niebezpiecznych miejscach i obszarach miasta, które należałoby objąć systemem monitoringu:
– forma papierowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, z dopiskiem Ankieta - Konsultacje w sprawie koncepcji budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie.
  • – forma elektroniczna pod adresem (ankieta do wypełnienia) do 19 marca do godz. 15:00 
  • do 16 marca 2018 r. – publikacja informacji z wypełnionych ankiet.
  • 19 marca 2018 r.  godz. 16:00 – otwarte spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami służb porządkowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-12 11:56:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-12 11:57:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 09:48:49
Artykuł był wyświetlony: 420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 10:13:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-03-05
 
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.1, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014, poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne II przetargi  ustne nieograniczone  na  sprzedaż:
1.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/13 o pow. 0,2118ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części jest zakrzaczona i porośnięta drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia  04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. 
     Miejscowość Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną. 
     Cena wywoławcza wynosi 17.200,-zł /netto/, wadium 1.720,-zł, minimalne postąpienie 180,-zł.
2.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/14 o pow. 0,2889ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części porośnięta jest drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Miejscowość 
     Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną. 
     Cena wywoławcza wynosi 22.000,-zł /netto/, wadium 2.200,-zł, minimalne postąpienie 220,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 15.01.2018r.
II przetarg odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2018 roku o godz. 1100  w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 05 kwietnia 2018 roku na rachunek Gminy  Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 05 kwietnia 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102 tel. 87 429-39-64, e-mail: .   
                                                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 10:13:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 10:13:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 10:13:47
Artykuł był wyświetlony: 845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu