Decyzja B/B.6733.07.2018 - Decyzje celu publicznego - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Decyzje celu publicznego

Szczegóły informacji

Decyzja B/B.6733.07.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-24 12:29:43 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-24 12:30:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 24.07.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.07.2018
 
 
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
             Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. złożonego przez:
 
Pana Jarosława Wysockiego
działającego z pełnomocnictwa
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 03.07.2018 r.)
  • organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 20.06.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.571.2018.MW)
  • właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Środowiska (uzgodniono 03.07.2018 r.)
  • właściwym zarządcą drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (uzgodniono 02.07.2018 r.)
  • regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Olsztynie (uzgodniono 09.07.2018 r.)
 
 
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV
 
przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Ryn:
114, 36/5, 36/7, 36/6, 36/1, 117, 35/1, 20, 21  -  obręb Skop
 
określając
...
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 12:29:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 12:30:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 12:30:32
Artykuł był wyświetlony: 645 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn