ˆ

Decyzje celu publicznego

Szczegóły informacji

Decyzja B/B.6733.04.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-03 14:44:04 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-03 14:45:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 03.07.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.04.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 kwietnia 2018 r., uzupełnionego w dniu 14 maja 2018 r., przez
 
Pana Jacka Podlewskiego
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
reprezentującego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 18.06.2018 r.)
  • Ministrem Środowiska (uzgodniono 12.06.2018 r.),
  • Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 07.06.2018 r., znak: ZU.4341.55.2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Kanału Mioduńskiego w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIb – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka/przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05 – 38+97 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 1 obręb 16 Szymonka, nr ewid. 4/1, 18 obręb 06 Ławki i nr ewid. 100 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn
 
określając
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 14:44:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 14:45:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 14:45:05
Artykuł był wyświetlony: 958 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn