ˆ

Decyzje celu publicznego

Szczegóły informacji

Decyzja B/B.6733.06.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-11 13:57:56 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-11 13:59:44 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 11.06.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.06.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 kwietnia 2018 r. przez
 
Pana Jacka Podlewskiego
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
reprezentującego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 08.06.2018 r.)
  • Ministrem Środowiska (uzgodniono 04.06.2018 r.),
  • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (postanowienie z dnia 24.05.2018 r., znak: ZDW.TD/5330/351/2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Kanału Szymońskiego w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIb – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka/przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 1, 38, 38/2, 397, obręb 16 Szymonka, gmina Ryn oraz 262 obręb 4 gmina Miłki
 
określając
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 13:57:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 13:59:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 13:59:44
Artykuł był wyświetlony: 1173 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn