ˆ

Decyzje celu publicznego

Szczegóły informacji

Decyzja B/B.6733.03.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-29 10:23:13 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-29 10:25:29 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 29.05.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.03.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 03 kwietnia 2018 r. przez
 
Pana Wiesława Urbanowicza
prowadzącego działalność pn.
Usługi Inżynierskie „A-D DROGA”
Wiesław Urbanowicz
ul. E. Plater 15/5
16-400 Suwałki
działającego z pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 25.04.2018 r., znak: WG.6123.144.2018)
  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 18.04.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.349.2018.MW)
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 07.05.2018 r.)
  • Ministrem Środowiska (uzgodniono 30.04.2018 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
przebudowie dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N wraz z budową oświetlenia, przebudową istniejącego przepustu oraz urządzeń odwadniających korpus drogi, przebudową sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodem i przebudową sieci telekomunikacyjnej kablowej
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 56, 36, 77, 70, 251, obręb 8 Orło, gmina Ryn
 
określając
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 10:23:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 10:25:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 10:25:29
Artykuł był wyświetlony: 1077 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn