ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

Decyzja B/Ś.6220.8.2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-22 08:39:54 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-13 13:22:36 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 21.12.2017 r.
Znak: B/Ś.6220.8-4.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 z późn. zm.).
 
Zawiadamiam
 
że prowadzone jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 czerwca 2016r. znak: BŚ.6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie mariny, zespołu hotelowo-usługowego, zespołu zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i stadniny koni na działkach  nr 92/9, 92/10, 92/11, 92/13, 95/2, 89, 87/10, 89/5, 438 (aktualny nr ewidencyjny działek: 448, 449/1, 449/2) obręb Szymonka, gmina Ryn”.
Strony mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz aktualizacją raportu,  zgromadzoną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie 21 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku,
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 08:39:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:22:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:22:36
Artykuł był wyświetlony: 1460 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn