Ogłoszenie o przetargach - Wykazy / przetargi - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargach

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-16 09:26:01 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-16 09:26:11 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-07-16
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH
 
         Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz. U. z 2018r., poz.121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne II przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż:
1. nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym o pow. użyt.551,56m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użyt.74,20m2, położonej w Sterławkach Wielkich 51, gm. Ryn, oznaczonej jako działka  nr 120/6 o pow. 6393m2,  opisanej w księdze wieczystej  nr OL1G/00024672/0. Budynek wyposażony jest w  instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Nieruchomość nie  jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się w obrębie zabudowy mieszkalno-siedliskowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
    Cena wywoławcza wynosi 249.000zł, wadium 24.900zł, minimalne postąpienie 2.490zł.
2. działki niezabudowanej, oznaczonej nr 141/4 o pow. 0,2251ha, położonej w Sterławkach Wielkich gm. Ryn, opisanej w księdze wieczystej nr 0L1G/00036457/4. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, jednorodzinnej i gruntów rolnych. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako działka rolna. Działka nie jest obciążona hipotekami.
    Cena wywoławcza 19.000zł, wadium 1.900zł, minimalne postąpienie 190zł.
I przetargi, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono dnia 11.06.2018r.
II przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 roku o godz. 1200 w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 23 sierpnia 2018 roku  na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem nr działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 23.08.2018r.
2) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie  poświadczonym podpisem.
3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
5) Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania  umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
7) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
 8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój  nr 102, e-mail: , tel. 87 429-39-64.
 
BURMISTRZ
Inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 09:26:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 09:26:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-16 09:26:11
Artykuł był wyświetlony: 1884 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn