Ogłoszenie o przetargu - Wykazy / przetargi - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-07 09:21:20 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-07 09:21:34 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-05-07
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż:
1.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 522 o pow. 0,0816ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.424,-zł, wadium 250,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
2. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 523 o pow. 0,0743ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.207,-zł, wadium 230,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
3. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 524 o pow. 0,0789ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.343,-zł, wadium 240,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
4. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 525 o pow. 0,0804ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.  Działka znajduje  się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.388,-zł, wadium 240,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
5. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 526 o pow. 0,0786ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.334,-zł, wadium 240,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł
6. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 527 o pow. 0,0693ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.058,-zł, wadium 210,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
7. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 528 o pow. 0,0697ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.070,-zł, wadium 210,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
8. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 529 o pow. 0,0742ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest  objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.204,-zł, wadium 230,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
9. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 530 o pow. 0,0744ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, w ewidencji  gruntów opisana  jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.210,-zł, wadium 230,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018roku o godz. 1200 w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter /.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 07 czerwca 2018 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Na każdą działkę należy wpłacić odrębne wadium. Wadium winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 07 czerwca 2018r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                                
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
5) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
6) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia/ ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                     
7) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie  poświadczonym podpisem.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z  ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój  nr 102, e-mail: , tel. 87 429 39 64.
 
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 09:21:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 09:21:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 09:21:34
Artykuł był wyświetlony: 1620 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn