ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-25 08:54:00 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-25 08:54:53 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
  1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 181/18 o pow.947m2 , położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00023568/1.
     Nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /39.MN/ i teren zieleni /19.Z/ w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka w części jest podmokła. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.  Cena nieruchomości wynosi 18.442,-zł + 23%VAT.
  1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 181/20 o pow.246m2 , położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00023568/1.
     Nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /39.MN/  w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. 
     Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
     Cena nieruchomości wynosi 4.887,-zł + 23%VAT.
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 181/18 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 181/14,181/15,181/7,182/3,182/6, 182/7,183/4 i 183/6. Działka nr 181/20 zbywana jest na poprawienie zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 181/9, 181/2 i 220/15.
  • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do 16 października 2017r.
  • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-09-25
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:54:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1599 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn