ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-25 08:51:27 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-25 08:54:53 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1.  nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 4/6 o pow.0,3016ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00042932/3.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i opisana jest w  ewidencji gruntów jako droga.
    Cena nieruchomości wynosi 7.027,-zł.
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 4/6 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 1/11 i 2/73.
  • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do 16 października 2017r.
  • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-09-25
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:51:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1611 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn