ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-11 12:13:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-11 12:13:36 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  11.06.2018r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.)  zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na dzień 27 czerwca br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy
ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Wykonanie budżetu Gminy  za 2017 rok:
 1) wystąpienie Burmistrza MiG
 2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia, dyskusja
 3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn  za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
 5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
 6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 7) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  połączenia instytucji kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
11. Sprawy rożne.
12. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                                                               
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 12:13:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:13:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 12:13:36
Artykuł był wyświetlony: 1248 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn